توضیحات محصول

 زعفران سرگل  درجه یک سوپر نگین از بهترین مزارع استان خراسان جنوبی شهرهای بشرویه، سرایان، تربت حیدریه و قائنات

 

ادامه مطلب

مشخصات فنی