توضیحات محصول

رشته کامل زعفران رشته گل کامل زعفران می باشد که بعد از جداسازی پرچم و ریشه از گل زعفران  بدست می آید. به همراه پرچم قرمز رنگ زعفران یه قسمت سفید رنگ متمایل به زرد وجود دارد که خاصیت دارویی دارد. معمولا رشته کامل از لحاظ قیمت از سرگل زعفران پایین تر می باشد.کشاورزان مناطق خراسان جنوبی مانند بشرویه،سرایان، قاینات  برای مصرف شخصی خود از رشته کامل استفاده می کنند.

 

ادامه مطلب

مشخصات فنی

مشخصات اصلی

  • بسته بندی
    فلزی
  • وزن خالص
    یک مثقال یا 4.6 گرم
  • شکل زعفران
    رشته کامل